Nyheter från Amnesty Sápmi

Även när det handlar om kärlek måste urfolksrätten respekteras, Karl-Petter Thorwaldsson

/oppet-brev-thorwaldsson-gallok.jpg

Det här med kärlek är ju väldigt subjektivt. Kärlek är sällan något vi som arbetar med mänskliga rättigheter och miljö har anledning att kommentera, än mindre ifrågasätta. Alla har vi rätt att älska vad och vem vi vill. Men när Sveriges nya näringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, en av sina första dagar på jobbet, utbrister att han och hela socialdemokratin ÄLSKAR gruvor, ja då höjs ett och annat ögonbryn i människorätts-Sverige. Och där måste vi kliva in i debatten. För när föremålet för de heta känslorna är gruvindustrin, och när mineralfyndigheterna återfinns i Sápmi, finns ett urfolksrättsligt regelverk som måste följas.

Det skriver Amnesty Sverige, Amnesty Sápmi, Civil Rights Defenders, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen Norrbotten i ett gemensamt uttalande. Läs hela uttalandet här.

Ella-Karin Nårsa, 15 år: Högt pris för gruvdrift i Gállok i 14 år

/allmanningen-jokkmokk-gallok.jpg

Ännu en gång har staten vänt ryggen till oss samer när man planerar att öppna en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. En gruva som kommer påverka min framtid och alla andra generationer framöver. Vi samer har levt på renskötseln, skogen, jakten, fisket och allting annat som naturen har att ge. Allt detta kommer nu att bli förstört.

Min framtid och stora delar av mitt arv, som jag är väldigt stolt över, kommer försvinna när gruvan byggs. Allt, för en gruva som kommer att vara i bruk i endast 14 år. Det skriver Ella-Karin Nårsa i en debattartikel. Läs hela artikeln här.

Östersunds kommun: Samers bruk av mark och vatten ska främjas

/istock-540127740.jpg

Den 1 januari 2019 skärptes Minoritetslagen. I paragraf 5b står det att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Nu har Östersunds kommun tagit fram nya riktlinjer för att leva upp till minoritetslagen.

De skriver bland annat ”Samers användning av mark och vatten ska lyftas fram och beaktas i planarbete och kommunala beslut. Det gäller såväl renskötsel som samers traditionella resursutnyttjande, landskapets kulturhistoriska och andliga värden och som förutsättning för vidareförandet av traditionell samisk urfolkskunskap. Traditionell samisk kunskap om uthålligt brukande av mark och vatten ska tillvaratas i kommunens hållbarhetsarbete”. Läs mer här.

Samisk förvaltning av naturresurser perioden 1550–1800

/dombocker.jpg

Historisk forskning visar hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet. Olika källor från lulesamiskt område visar också hur rättigheter knutna till jakt, fiske och renbete förändrades i takt med ekonomin. Det skriver Jesper Larsson och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny bok.

Boken ger en ny bild av hur systematiskt den samiska befolkningen organiserade och skapade välfungerande institutioner för långsiktig förvaltning. Läs mer och ladda ner deras bok utan kostnad här.

Centerpartiet: Nytt uppdrag till Forum för levande historia

/forum-for-levande-historia.jpg

Representanter för Centerpartiet, däribland vice partiledare Linda Modig, anser att Forum för levande historia bör få till uppgift att beskriva och informera om Sveriges förtryck av samerna och nationella minoriteter. ”Det är inte bara urfolkets och minoriteternas historia, utan en del av vår gemensamma historia, av majoritetssamhällets historia. Uppdraget bör läggas in i myndighetens regleringsbrev”, skriver de i en motion som kommer att hanteras av konstitutionsutskottet. Läs mer här.

Riksdagsfråga från Liberalerna om samehat

/rasism-mot-samer.jpg

Lina Nordqvist från Liberalerna har nyligen ställt en fråga om hat och hot mot samer till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Hon skriver bland annat ”Jag anser att den person som dödar eller plågar renar för att renarna är en symbol för samisk kultur och tillhör just samerna bör utredas och dömas för hatbrott snarare än för stöld”.

Läs Lina Nordqvists fråga och Morgan Johanssons svar här. 2021-12-26

Öppet brev: NEJ till en gruva i Gállok

/fotograf-tina-eriksson.jpg

Inom kort väntas regeringen fatta beslut om Gállok-gruvans framtid. Vi är många inom civilsamhället som uppmanar regeringen att säga nej till gruvan, så att samers rättigheter respekteras. En gruva kommer att få stor inverkan på naturen och de samer som lever och verkar i området där gruvan planeras

Tillsammans med en rad samiska aktörer, som Jåhkågasska Tjiellde sameby, Sáminuorra, Riksorganisationen Same Ätnam samt organisationer som Civil Rights Defenders, Greenpeace, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen med flera har vi skrivit ett öppet brev till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Nu uppmanar vi gemensamt regeringen att en gång för alla sätta stopp för gruvplanerna och avslå ansökan om gruvtillstånd. Läs hela brevet här. 2021-12-20

Riksdagsdebatt: Plus och minus i Sametingets budget/partier-i-debatt.jpg

Amnesty Sápmi har granskat partiernas budgetförslag för Sametinget och vilka partier som lyfte fram samepolitik i budgetdebatten 1 december.

De största skillnaderna hittar vi mellan Vänsterpartiet, som ville höja anslagen med 31,5 miljoner, och Kristdemokraterna, som ville sänka anslagen till Sametinget med 6 miljoner. Läs partiernas inlägg i riksdagsdebatten här.

Nu blev det varken en höjning eller sänkning. Den dåvarande regeringens budgetförslag (S-MP) gick igenom. Det innebär att Sametinget får 61,8 miljoner i anslag nästa år. 2021-12-06

Fem sametingspartier: Grön kolonialism och exploateringar i Sápmi

/vindkraft_raftsjohojden-1.jpg

Vi samer lever redan i en verklighet där markerna ständigt krymper och fragmenteras. Vi kräver att regeringsföreträdare, myndigheter, företag och beslutsfattare respekterar samers urfolksrättigheter och rätt till inflytande och inte driver på projekt som kränker urfolksrättigheter. Vi accepterar ingen grön kolonialism, varken här eller någon annanstans. Det skriver fem partier i Sametinget i ett gemensamt uttalande. Läs hela uttalandet här. 2021-12-05

Nordiska museet: Dialog om samiska samlingar

/samisk-ceremonitrumma-1874-foto-jan-gustavsson-ajtte-och-nordiska-museet.jpg

Nordiska museet i Stockholm förvaltar en av världens största museisamlingar av föremål och arkivhandlingar om samisk kultur och historia. Nu tar museet initiativ till en bred dialog om dessa samlingars framtid som kommer att pågå under de närmaste åren.

Amnesty Sápmi välkomnar initiativet, inte minst när det gäller samernas rätt till ceremoniella föremål, såsom trummor, sejtar och offergåvor. Rätten till föremålen poängteras i FN:s urfolksdeklaration, men har ännu inte fått något genomslag i Sverige, trots att det har gått 14 år sedan urfolksdeklarationen antogs av FN och accepterades av Sverige. Läs mer här. 2021-12-03

Ickevåld 2021 – samtal om ickevåldsliga handlingar i kampen för samiska rättigheter

 /hallplats-sapmi-ickevald-2021.jpg

Under Mötesplats Ickevåld 2021 pågick ett samtal om osynliggörande av de övergrepp som har skett, våldet mot marken, skövling av skogen, hatbrott och urfolkskamp. Om samer som tar plats och ger röst åt sitt folk. Om betydelsen av civilsamhällets, politikens och forskningens roll när det handlar om samiska rättigheter.

Kristina Sehlin MacNeil, forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet samtalade med tre inbjudna gäster; Kerstin Andersson och Erik Törnlund från Amnesty Sápmi samt Henrik Blind, distriktsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten. Se samtalet som pågick en timme. 2021-11-27.

Aktuell forskning om samiska kvarlevor och föremål – Sijddaj máhttsat

/may-britt-selfie-2021-11-12-20211112_102841-2.jpg

May-Britt Öhman är docent i miljöhistoria och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Nu har hon fått finansiering till ett forskningsprojekt som heter ”Sijddaj máhttsat” – ”komma hem” på lulesamiska. Projektet har som ambition att föra hem samiska föremål och mänskliga kvarlevor samtidigt som hon ska utforska hur det samiska samhället och individer relaterar till dessa föremål och kvarlevor. Amnesty Sápmi ställde några frågor till May-Britt Öhman. Läs hennes svar. 2021-11-23.

Riksdagsledamöter med fokus på samiska kvarlevor och heliga föremål

/partilogotyper.jpg

Under den allmänna motionstiden i riksdagen under hösten kom det in flera motioner, som handlar om vilken politik olika riksdagsledamöter vill se när det gäller Sveriges urfolk samerna. Sju motioner från fem partier tog upp de högaktuella frågorna om begravning av samiska kvarlevor och återbördande av samiska heliga föremål. Amnesty Sápmi ser fram emot att den svenska riksdagen bidrar till att göra upp med landets mörka historia. Det handlar om ett försoningsarbete, som Sverige måste ta itu med.

Om dessa partier verkligen menar det de skriver, så går det att få en majoritet i riksdagen för att påskynda och finansiera arbetet med begravning av samiska kvarlevor och ett återbördande av ceremoniella föremål, helt i linje med FN:s urfolksdeklaration. Läs hela artikeln som sammanfattar motionerna här. 2021-11-10.

Samisk pilgrimsfärd. Till rasbiologernas bildarkiv.

/bildarkiv-rasbiologiska-institutet-1.jpg

"Den samiska pilgrimsfärden. För oss går den tyvärr inte till en helig plats. Men till ett heligt ansvar. Ett sätt att bära bördan tillsammans med de utsatta. De som gav mig mitt blod.

Jag har länge vetat om dem. Albumen. De är många, har jag fått höra. De är tjocka. Svenska forskare reste runt i Saepmie för att fota oss saemieh. Mäta. Påklätt. Naket. Uppradade. Poserande. Förnedrade. Förtryckta. Jag vet att jag har familj och släktingar i albumen.. De finns där. I Rasbiologiska institutets album".

Läs om Jannie Staffanssons känslor, sorg och vrede vid besöket i Uppsala, bland pärmar med bilder på samer tagna av rasbiologer. Varför är de här? Varför inte i Saepmie? Klicka här. 2021-10-

 

Nyheter på vår blogg

20 jan 2022:Även när det handlar om kärlek måste urfolksrätten respekteras, Karl-Petter Thorwaldsson
20 jan 2022:Ella-Karin Nårsa, 15 år: Högt pris för gruvdrift i Gállok i 14 år
13 jan 2022:Östersunds kommun: Samers bruk av mark och vatten ska främjas
10 jan 2022:Samisk förvaltning av naturresurser perioden 1550–1800
6 jan 2022:Centerpartiet föreslår nytt uppdrag till Forum för levande historia
26 dec 2021:Riksdagsfråga om hatbrott mot samer
20 dec 2021:Uppmaning till regeringen: Avslå ansökan om gruvtillstånd i Gállok
6 dec 2021:Budgetdebatt i riksdagen: Plus och minus i Sametingets budget
5 dec 2021:Fem sametingspartier: Grön kolonialism och exploateringar i Sápmi
3 dec 2021:Nordiska museet tar initiativ till dialog om samiska samlingar
2 dec 2021:Näringsministern ”älskar gruvor” – oro bland samer
27 nov 2021:Ickevåld 2021 – samtal om ickevåldsliga handlingar i kampen för samiska rättigheter
23 nov 2021:Aktuell forskning: Samiska kvarlevor och föremål – Sijddaj máhttsat
10 nov 2021:40 riksdagsledamöter med fokus på samiska kvarlevor och heliga föremål
29 okt 2021:Ny rapport: Svenskar har bristfälliga kunskaper om nationella minoriteters historia
27 okt 2021:Ministermöte om rasism mot samer
21 okt 2021:Vardagsrasism mot samer – läs och lär dig mer
12 okt 2021:Regeringens satsning mot rasism – hopp om fokus på samer
9 okt 2021:Samisk pilgrimsfärd. Till rasbiologernas bildarkiv.
1 okt 2021:Krav: Återförande av samiska kvarlevor till det samiska folket
3 sep 2021:Näthat – ett hot mot demokratin
1 sep 2021:Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure
26 aug 2021:Astra Historia – samtal om arv och aktivism
24 aug 2021:Upsala Nya Tidning: "Begrav samiska kvarlevor nu"
13 aug 2021:Samer utsätts för rasism och förmynderi – fortfarande
3 aug 2021:Sydsvenska Dagbladet: Begrav de samiska kvarlevorna
15 jul 2021:Krossa näthatet mot samer
11 jul 2021:Biskop Olof Bergqvist och den svenska rasbiologin
2 jul 2021:Statligt ägda Sveaskog kör över samernas rättigheter
2 jun 2021:Riksdagen debatterar samiskt kulturarv
31 maj 2021:”Det minsta man kan förvänta sig är medvetenhet”
28 maj 2021:Chockerande okunskap om rasistisk historia och urfolksrätt
20 maj 2021:Mina hjärtefrågor är exploatering och urfolksrätt
9 maj 2021:Amnesty Sápmi får fin utmärkelse
5 maj 2021:Naturskyddsföreningen om vindkraft: "Samers inflytande måste öka"
2 maj 2021:Infekterad debatt mellan Muonio sameby och Sveaskog
28 apr 2021: Debatt om gruvnäring: Moderaterna och Naturskyddsföreningen
14 apr 2021:Svensk rasbiologi och dess arv
12 apr 2021:Det osynliga folket, samerna
9 apr 2021:Panelsamtal: Samiska kvarlevor och heliga föremål
26 mar 2021:Sameradion: Konsultationsordning och sanningskommission
21 mar 2021:Ann-Helén Laestadius skildrar hat mot samer
20 mar 2021:Fotografier och etik: ”Ibland är det bara fel”
11 mar 2021:Ny utredning om minerallagen med tydliga konflikter
3 mar 2021:Finland återlämnar samiska föremål
26 feb 2021:Fråga i riksdagen om samiska kvarlevor och heliga föremål
23 feb 2021:Två samebyar förlorar mot gruvbolag
17 feb 2021:Skogen i Sápmi, rennäring och klimat
15 feb 2021:Maxida Märak: Exploateringen av Sápmi måste stoppas
5 feb 2021:Tänd ett ljus - hedra minnet av samiska kvarlevor på museer
2 feb 2021:Visste du att samerna är Europas enda erkända urfolk?
30 jan 2021:Vindkraft i Sápmi kräver hänsyn till urfolksrätten
27 jan 2021:Samesystrar – en podd
23 jan 2021:Ett år efter historisk dom – Girjasmålet
18 jan 2021:Bokcirkel om Sápmi
31 dec 2020:Tio positiva händelser 2020
19 dec 2020:Boktips: Liberating Sápmi
9 dec 2020:Historiskt FN-beslut om gruvbrytning i Sápmi
8 dec 2020:Fotograf Dan Jåma: Jag ser hatet mot samer
19 nov 2020:Motioner till riksdagen om ILO169, Girjasdomen och hatbrott
15 nov 2020:Riksdagsledamöter lämnar förslag om samiska språk
11 nov 2020:Riksdagsledamöter uttalar sig om samiska kvarlevor
9 nov 2020:Samiska kvarlevor diskuteras i Uppsala
1 nov 2020:Studiecirkel: Samer, urfolksrätt och rasism
29 okt 2020:Byråkrati – hinder för samiska kvarlevors sista vila
21 okt 2020:Samisk återbegravning i Lycksele
8 okt 2020:Samiska kvarlevor i Lund måste återbördas till Sápmi
4 okt 2020:BESLUT: Utveckling av arbetet med samerättsliga frågor
27 sep 2020:Oetiskt att samiska kvarlevor inte återbördas
22 sep 2020:Karin Stenberg kämpade för skogssamernas rättigheter
5 sep 2020:Konflikt: Vem har rätt till marken?
4 sep 2020:Samer vill ta tillbaka samiska föremål
15 aug 2020:Amnesty Sápmi uttrycker stöd för hungerstrejkande urfolksledare
12 aug 2020:SVT Sápmi: Amnesty Sápmi värnar om urfolksrätten i Gállok
11 aug 2020:Amnesty Sápmi bevakar gruvkonflikten i Gállok
9 aug 2020:Uttalande: Vi kräver rättvisa för samerna
4 aug 2020:Att gräva i det förgångna – återbegravning i Lycksele
19 jul 2020:Internationella urfolksdagen 9 augusti – återbördande av samiska kvarlevor och offergåvor
6 jul 2020:Amanda Lind svarar på kritiken från Amnesty Sápmi
25 jun 2020:Amnesty Sápmi kritiserar regeringen för ILO169
22 jun 2020:Regeringen sviker samerna – igen
25 maj 2020:Amnesty Sápmi - nu även på Facebook
27 mar 2020:Amnesty stärker sitt samiska arbete
25 feb 2020:”Herrarna satte oss hit – om tvångsförflyttningarna i Sverige”
23 jan 2020:Amnesty välkomnar Högsta domstolens avgörande i Girjasmålet
29 okt 2019:Chockerande argumentation från statens företrädare i Girjasmålet
12 aug 2019:Amnesty välkomnar regeringens besked att inrätta samisk sanningskommission
9 aug 2019:Amnesty: Ett steg i rätt riktning för samers rättigheter
18 mar 2019:Ny Amnesty-grupp med fokus på Sápmi

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Facebook. Vi publicerar nyheter och tips på evenemang med fokus på urfolksrätt och mänskliga rättigheter i Sápmi.

Kontakt

Hör gärna av dig till Amnesty Sápmi!

/erik-tornlund-ordforande-amnesty-sapmi.jpg

Ordförande Erik Törnlund
E-post: sapmi@amnesty.se

Stöd oss

Varje gåva har betydelse. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst blir starkare och får bättre genomslag. 

Skanna QR-koden på bilden, eller skriv in vårt swishnummer 123 561 20 49 och valfritt belopp.

/gava-till-amnesty.jpg