Kalendarium

Här presenterar vi egna och andras arrangemang som handlar om samiska rättighetsfrågor. Arrangemang som vi medverkar i publicerar vi med bild, övriga med text.

Tipsa oss gärna! E-post: [javascript protected email address] 

 

26 oktober. Samer i hela Dalarna

Joakim Wehlin berättar om resultatet från projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige. Joakim Wehlin är arkeolog och arbetar som antikvarie vid Dalarnas museum samt undervisar och forskar vid Uppsala universitet.
"En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i hela Dalarna. Trots att källorna är många visste vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?"
Öppet för alla. Sänds via Zoom
Meeting ID: 913 7242 3238 Passcode: 234027

Klockan: 18.00-19.00
Arrangör: Bibilioteken i Falun i samarbete med Folkuniversitetet Dalarna

27 oktober. Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer

Öppen föreläsning om psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer – rapport från ett regeringsuppdrag. En föreläsning med Jon Petter Stoor, PhD, leg psykolog och förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Öppet för alla, men boka plats för att få en länk till föreläsningen.

Klockan 12.00-13.00. Online.
Arrangör: Umeå universitet

27 oktober. Filmvisning. Den ogröna vinden

Samiska och naturvetenskapliga perspektiv på fossilberoende och miljöförstörande vindkraftsdesign. Hur kan rasismforskning ge ett bidra till förståelse av pågående vindkraftsexploatering i samiska områden?

Filmvisningen följs av samtal under ledning av Arne Müller, journalist, med medverkande i filmen renskötare Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, docent Eva Charlotta Helsdotter, CEMFOR, filmmakare Petri Storlöpare, samt Elle Eriksson, Tina Eriksson, Michael Eriksson, samtliga är renskötare i Flakabergsgruppen inom Gällivare skogssameby. Kommentarer av Irene Molina, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare vid CEMFOR.

Mer information hittar du här.

Klockan 15.15-17.00
Plats: Campus Engelska parken i Uppsala, Sal 22-1017, Hus 22. Sänds även online.
Arrangör: Dàlkke: Indigenous Climate Change Studies: FORMAS, och Sameednama friddja universitehta/Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

28 oktober. Arkeologi i Oviksfjällen

Jamtlis arkeologer har gjort fornminnesinventeringar i Oviksfjällen. Där finns lämningar efter bland annat stenåldersboplatser, renskötsel och fäbodbruk. De förklarar hur man kan göra ett landskap levande med hjälp av arkeologi. 

Online. Länk till Arkivets webbsida för mer information.
Tid: 13.00-14.00
Arrangör: Arkivet i Östersund

17 november. Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer

Petter Stoor är verksam som psykolog samt forskare vid Umeå universitet, med särskilt fokus på bland annat samers mentala hälsa. Petter Stoor talar utifrån den rapport han och professor Miguel San Sebastián tagit fram för Sametingets räkning. Rapporten lyfter fram behovet av att arbeta utifrån samernas egna förutsättningar och behov i syfte att stärka psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten finns att läsa på Sametingets webbplats. 

Inger Händestam, ordförande för Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, berättar om deras verksamhet. SPES  arbetar med suicidprevention samt stödverksamhet till efterlevande, bland annat i form av samtalsgrupper och telefonjour.  SPES arbetar även intressepolitiskt med att minska fördomar och öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem, i syfte att uppnå sin vision om ett suicidfritt Sverige.
Vi avslutar med ett panelsamtal.

Klockan 18.00-19.30. Logga gärna in fem minuter innan.
Öppet för alla. Online via Zoom.
Arrangör: Amnesty Sápmi

24 november. Kyrkomötets högtidsgudstjänst - officiell ursäkt till det samiska folket

Kyrkostyrelsen har beslutat att en officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket för de oförrätter som begåtts i historien. 

Arbetsutskottet har beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket de kommande 10 åren. Läs om dessa åtaganden här.

Klockan 14.30
Plats: Uppsala domkyrka

6 december. Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Sverige har upprepade gånger fått internationell kritik för att inte i tillräcklig utsträckning värna om samernas rätt till inflytande och att de nuvarande formerna för konsultation inte är fullgod. Av urfolksrätten framgår att principen om fritt och informerat förhandssamtycke är grundläggande i relationen mellan stater och urfolk. 

De medverkande diskuterar vikten av fritt informerat samtycke för att staten ska kunna leva upp till både urfolksrätten, liksom grundlagens krav på delaktighet, icke-diskriminering och det samiska folkets rätt att behålla och utveckla sitt kultur- och samfundsliv. Läs mer här.

Moderator: Kristina Sehlin MacNeil, Umeå universitet
Paneldeltagare: Peter Johansson, Göteborgs universitet, Sara-Elvira Kuhmunen, Sáminuorra, Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbunden representant från Sametinget

Klockan: 15.30-17.00
Plats: Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg, Svenska Mässan
Arrangörer: Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet

7 december. Digitalisering för att synliggöra unga minoriteters perspektiv

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för den svenska minoritetspolitiken. Det genomsyrar målet om att ge de nationella minoriteterna (samer, judar, sverigefinnar, romer och tornedalingar) skydd samt stärka deras möjligheter till inflytande och att levandegöra de historiska minoritetsspråken.

Digitaliseringen innebär en möjlighet att låta fler vara med och bidra med perspektiv och erfarenheter. Genom sociala medier visar unga nationella minoriteter på helt nya sätt att nå ut och skapa en mötesplats för berättelser om identitet, kultur och språk som lägger vikten på ungas eget perspektiv. Läs mer här.

Klockan 11.00 - 12.00
Plats: Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg, Svenska Mässan
Arrangörer: Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

7 december. Birkarlar och samer - myt och verklighet

Uppfattningen om att birkarlarna, medeltidens omtalade handelsmän, skulle vara rika, mäktiga och grymma sitter är djupt rotad. Ny forskning har vänt upp och ned på gamla sanningar. Birkarlarnas historia berättar om nära relationer mellan inlandets och kustens medeltida samhällen och om ett handelsnätverk som den svenske kungen i århundraden. Ingela Bergman från Silvermuseet i Arjeplog berättar.
Klockan 13.00-14.00
Plats: Online. Öppet för alla, men du måste anmäla dig senast 08.00 den 7 december.
Arrangörer: Studiefrämjandet Norrbotten och Samernas utbildningscentrum

7 december. Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 

Sametinget hare haft ett regeringsuppdrag för att arbeta med demokratistärkande åtgärder, bland annat för unga samer. Det har handlat om att stärka samers och särskilt unga samers intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin, dess beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. Ett uppdrag som i hög grad har haft ett digitalt fokus i och med pandemin och där det har varit en förutsättning att delvis finna alternativa sätt att nå ut till målgrupperna.

Under seminariet medverkar projektledare för uppdraget och representanter från Sametingets ungdomsråd. Läs mer här.

Klockan 13.30 - 14.00
Plats: Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg, Svenska Mässan
Arrangör: Sametinget i Sverige

Gilla oss på Facebook

/amnesty-sapmi-vinnare-stora-aktivitetspriset.jpg

På årsmötet 2021 blev Amnesty Sápmi vinnare av Amnesty Sveriges Stora Aktivitetspris. Vi är grymt stolta.

Följ oss på Facebook. Vi publicerar nyheter och tips på evenemang med fokus på urfolksrätt och mänskliga rättigheter i Sápmi.

Kontakt

Hör av dig till Amnesty Sápmi!


Gruppsekreterare Erik Törnlund.
E-post: sapmi@amnesty.se

Stöd oss

Varje gåva har betydelse. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst blir starkare och får bättre genomslag. 

Skanna QR-koden på bilden, eller skriv in vårt swishnummer 123 561 20 49 och valfritt belopp.

/gava-till-amnesty.jpg