Konflikt: Vem har rätt till marken?

Radioprogrammet Konflikt belyser flera av Amnesty Sápmis prioriterade frågor:

  • Exploateringen av Sápmi (projektering av en gruva i Jåhkågasskas samebys renbetesområde utanför Jokkmokk)
  • Markrättigheter (Högsta domstolens beslut som gav Girjas sameby rätt att förvalta småviltsjakten och fisket inom samebyns renbetesområde)
  • Hat och hot mot samer inklusive dödandet av renar för att kränka/hota renskötande samer
  • Återbördande av samiska kvarlevor (käkar som hämtades ur samiska gravar på 1960-talet och fördes till Tandläkarhögskolan i Umeå ska återbegravas i Tärnaby)
  • Det faktum att Sverige inte har ratificerat ILO-konvention 169 om urfolksrättigheter, trots att det har gått 31 år sedan ILO-konventionen antogs av FN.

Meverkande: Tina Manne, ordförande för Australian Archaeological Association, Kado Muir, antropolog och aktivist i frågor som rör aboriginernas markrättigheter, Marie Hagsgård, jurist i Europarådets expertkommitté för skydd av nationella minoriteter, Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby, Tomas Hedqvist, jägare, Birgitta Isaksson, Jägareförbundet i Norrbotten, Göran Färm, styrelseordförande Kallak-projektet Beowolfe Mining, Sigrid Sagka Stångberg, Vapstens sameförening och Birgitta Andersson, ledamot i Sametinget.

Lyssna på radioprogrammet här.
Foto: Ellacarin Blind

5 sep 2020

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Facebook. Vi publicerar nyheter och tips på evenemang med fokus på urfolksrätt och mänskliga rättigheter i Sápmi.

Kontakt

Hör av dig till Amnesty Sápmi!


Gruppsekreterare Erik Törnlund.
E-post: sapmi@amnesty.se

Stöd oss

Varje gåva har betydelse. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst blir starkare och får bättre genomslag. 

Skanna QR-koden på bilden, eller skriv in vårt swishnummer 123 561 20 49 och valfritt belopp.

/gava-till-amnesty.jpg