Konflikt: Vem har rätt till marken?

Radioprogrammet Konflikt belyser flera av Amnesty Sápmis prioriterade frågor:

  • Exploateringen av Sápmi (projektering av en gruva i Jåhkågasskas samebys renbetesområde utanför Jokkmokk)
  • Markrättigheter (Högsta domstolens beslut som gav Girjas sameby rätt att förvalta småviltsjakten och fisket inom samebyns renbetesområde)
  • Hat och hot mot samer inklusive dödandet av renar för att kränka/hota renskötande samer
  • Återbördande av samiska kvarlevor (käkar som hämtades ur samiska gravar på 1960-talet och fördes till Tandläkarhögskolan i Umeå ska återbegravas i Tärnaby)
  • Det faktum att Sverige inte har ratificerat ILO-konvention 169 om urfolksrättigheter, trots att det har gått 31 år sedan ILO-konventionen antogs av FN.

Meverkande: Tina Manne, ordförande för Australian Archaeological Association, Kado Muir, antropolog och aktivist i frågor som rör aboriginernas markrättigheter, Marie Hagsgård, jurist i Europarådets expertkommitté för skydd av nationella minoriteter, Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby, Tomas Hedqvist, jägare, Birgitta Isaksson, Jägareförbundet i Norrbotten, Göran Färm, styrelseordförande Kallak-projektet Beowolfe Mining, Sigrid Sagka Stångberg, Vapstens sameförening och Birgitta Andersson, ledamot i Sametinget.

Lyssna på radioprogrammet här.
Foto: Ellacarin Blind

5 sep 2020

Gilla oss på Facebook

/amnesty-sapmi-vinnare-stora-aktivitetspriset.jpg

På årsmötet 2021 blev Amnesty Sápmi vinnare av Amnesty Sveriges Stora Aktivitetspris. Vi är grymt stolta.

Följ oss på Facebook. Vi publicerar nyheter och tips på evenemang med fokus på urfolksrätt och mänskliga rättigheter i Sápmi.

Kontakt

Hör av dig till Amnesty Sápmi!


Gruppsekreterare Erik Törnlund.
E-post: sapmi@amnesty.se

Stöd oss

Varje gåva har betydelse. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst blir starkare och får bättre genomslag. 

Skanna QR-koden på bilden, eller skriv in vårt swishnummer 123 561 20 49 och valfritt belopp.

/gava-till-amnesty.jpg