Om oss

Amnesty Sápmi är en ideell förening inom Amnesty International Sverige. Föreningens medlemmar är både samer och icke-samer. Vi arbetar med information och opinionsbildning kring samiska rättigheter.

Vi har valt att fokusera på följande frågor:

  • markexploatering av Sápmi
  • opinionsbildning mot rasism, hat och hot mot samer
  • repatriering och återförande av kvarlevor och heliga föremål till Sápmi
  • att inte gömma och glömma Sveriges historia vad gäller den samiska befolkningen

Sverige har en kolonial historia av olika övergrepp mot samer; tvångsförflyttningar, rasbiologi, assimileringspolitik, diskriminering och stöld av samisk mark. Denna historia gör sig påmind än i dag när det gäller osynliggörande av samisk mark, kultur och mänskliga rättigheter. 

Sverige har åtagit sig att följa internationella bindande konventioner om mänskliga rättigheter. Men Sverige får kraftig och kontinuerlig kritik från flera internationella organ – FN:s rasdiskrimineringskommitté, FN:s människorättskommitté, FN:s människorättsråd Human Rights Council och FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor – för att vi inte respekterar samernas rättigheter och ännu inte har skrivit under ILO-konvention 169 om ursprungsfolk. Dessutom har Sverige fått svidande kritik från Europarådets ministerkommitté.

Den 23 november 2021 valdes följande personer till Amnesty Sápmis styrelse:

  • Erik Törnlund, ordförande
  • Madeleine Körössy, kassör
  • Kerstin Andersson, ledamot
  • Eva Forsgren, ledamot
  • Eleonora Marsfjäll, ledamot

Maxida Märak om exploateringen av Sapmi

Exploatering i Sápmi hotar det samiska folkets överlevnad. Sverige har kritiserats av FN för att inte respektera grundläggande urfolksrättigheter, bland annat rätten till mark. Lyssna på samen, artisten och aktivisten Maxida Märak.

Erik Törnlund om Amnesty Sápmi

"En samisk kåta, som brändes ner av svenska myndigheter vårvintern 2018 med hänvisning att den var olagligt uppförd, blev en väckarklocka för min del. Det blev ett L-ord för mycket. Jag kunde konstatera rasismen mitt ibland oss, och att vi inte känner till historien om vårt eget urfolk", säger Erik Törnlund som är initiativtagare till Amnesty Sápmi.

"Jag insåg att vi måste organisera oss och bli bättre på opinions- och informationsarbete när det gäller samiska frågor och urfolksrätten. Därför tog jag initiativ till att starta Amnesty Sápmi", säger Erik Törnlund. Han intervjuas av Ola Persson, Stellan Beckman och Leif Jacobsson från Föreningen Fjärde Världen.

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Facebook. Vi publicerar nyheter och tips på evenemang med fokus på urfolksrätt och mänskliga rättigheter i Sápmi.

Kontakt

Hör gärna av dig till Amnesty Sápmi!

/erik-tornlund-ordforande-amnesty-sapmi.jpg

Ordförande Erik Törnlund
E-post: sapmi@amnesty.se

Stöd oss

Varje gåva har betydelse. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst blir starkare och får bättre genomslag. 

Skanna QR-koden på bilden, eller skriv in vårt swishnummer 123 561 20 49 och valfritt belopp.

/gava-till-amnesty.jpg