Uttalande: Vi kräver rättvisa för samerna

Idag, den 9 augusti, är det den internationella urfolksdagen, en dag som uppkommit för att påvisa den mångfald av kulturer som finns bland urfolk världen över och uppmärksamma de rättigheter urfolk lyckats utkräva genom aktivism på lokal, regional och internationell nivå. 

/uttalande-internationella-urfolksdagen-9-augusti.jpg

Samtidigt är det en dag för att påminna om historiska orättvisor gentemot urfolk och att urfolk fortfarande och i denna stund utsätts för kränkningar av sina rättigheter.

Vi kräver rättvisa för det samiska folket. Vi kräver denna rättvisa på alla nivåer:

  1. att rätten till självbestämmande respekteras av lokala myndigheter och företag,
  2. att konsultation och medbestämmande garanteras när exploatering av naturresurser planeras,
  3. att klimatförändringarnas påverkan på samers traditionella näringar och annan kultur tas i beaktande lokalt och nationellt,
  4. att samernas särskilda status som urfolk respekteras i lagstiftning och praxis.

Dessa krav går helt i linje med vad Sverige redan erkänt genom att ställa sig bakom FN:s urfolksdeklaration som antogs av FN:s generalförsamling 2007.

Vi kräver, i solidaritet med urfolk världen över, att svenska staten respekterar alla urfolks rättigheter såväl på hemmaplan som långt borta.

Peder Karlsson, End Ecocide Sverige
Lena Maria Nilsson, biträdande föreståndare, Várdduo - centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
Ann Salomonsson, ordförande, Såhkie – Umeå sameförening
Erik Törnlund, gruppsekreterare, Amnesty Sápmi

 

9 aug 2020

Gilla oss på Facebook

/amnesty-sapmi-vinnare-stora-aktivitetspriset.jpg

På årsmötet 2021 blev Amnesty Sápmi vinnare av Amnesty Sveriges Stora Aktivitetspris. Vi är grymt stolta.

Följ oss på Facebook. Vi publicerar nyheter och tips på evenemang med fokus på urfolksrätt och mänskliga rättigheter i Sápmi.

Kontakt

Hör av dig till Amnesty Sápmi!


Gruppsekreterare Erik Törnlund.
E-post: sapmi@amnesty.se

Stöd oss

Varje gåva har betydelse. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst blir starkare och får bättre genomslag. 

Skanna QR-koden på bilden, eller skriv in vårt swishnummer 123 561 20 49 och valfritt belopp.

/gava-till-amnesty.jpg